Den Haag bezuinigt 10 mln op ambtenaren

DEN HAAG, 21 JULI. Het gemeentebestuur van Den Haag wil volgend jaar tien miljoen gulden bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel. Dit heeft onder meer het verlies van ten minste 175 volledige arbeidsplaatsen tot gevolg.

Het besluit tot de bezuiniging is genomen in december vorig jaar bij de behandeling van de winternota 1995. Het gemeentebestuur heeft nu een aantal bezuinigingsmaatregelen samengesteld waarover het wil onderhandelen met de bonden voor overheidspersoneel. De maatregelen hebben betrekking op overwerk, verlofdagen, studie, faciliteiten en kosten voor woon/werkverkeer.

De gemeente Den Haag wil onder meer ruimte voor flexibilisering van de werktijden. In een aantal situaties moet zaterdag een gewone werkdag worden. Verder moeten ook andere werktijden in zomer en winter mogelijk zijn. Ook wil de gemeente streven naar een 36-urige werkweek per 1 januari 2000. De arbeidstijdverkorting moet volgens wethouder personeelszaken R. van de Laar (personeelszaken) volledig worden betaald uit de arbeidsvoorwaarden.

De bond voor overheidspersoneel is bereid tot overleg, maar toonde zich vandaag ontevreden over het tijdstip waarop de gemeente de plannen heeft gepresenteerd. “Het is triest dat we dit voorgeschoteld krijgen nu de vakantie is begonnen. Nu kunnen we de achterban niet meer voor september raadplegen.”

Verder had de bond liever gezien dat de gemeente Den Haag zich hard had gemaakt voor een 34-urige werkweek per 1 januari 2000. De bonden hebben altijd nadrukkelijk de wens kenbaar gemaakt dat de gemeenten de mogelijkheid van een 32-urige werkweek moeten onderzoeken. Ook willen zij dat de inhuur van externe deskundigen drastisch wordt beperkt.