Coöperatie Coberco schrapt nog meer banen

ROTTERDAM, 21 JULI. De oostelijke zuivelcoöperatie Coberco in Zutphen ziet zich genoodzaakt nog meer banen te schrappen dan de 600 waarin tot 1997 werd voorzien. De verdergaande reorganisatie is noodzakelijk omdat het bedrijf kampt met de lage koers van de dollar, de afbouw van de EU-exportsteun in het kader van de WTO-regels, de lage Leeuwarder kaasnotering en de geringere waarde van de meeste Zuideuropese valuta.

Coberco heeft zich in de plannen voor de periode 1993-1997 voorgenomen een resultaatsverbetering te behalen van honderd miljoen gulden, zodat de coöperatie de aangesloten boeren een concurrerende prijs voor de melk kan bieden. Dat lijkt niet haalbaar, nu zeven van de acht divisies hun doelstellingen voor dit jaar niet bereiken.

Volgens voorzitter Johan Plageman van de hoofddirectie ligt alleen de divisie Coberco Isoco (boter en melkpoeder) op schema. Coberco Dairies, Borculo Whey Products, Coberco Omefa en Madibic hebben, zonder overigens verliesgevend te zijn, een aanzienlijke achterstand op het gestelde schema. “Wij hebben nog ruim een half jaar om de doelstellingen en de opbrengstverbetering te realiseren. Om dit jaar nog contanten op tafel te krijgen zijn korte termijnmaatregelen echt de enige oplossing”, aldus Plageman.

Intussen is met de divisies overeen gekomen om 'maatregelen te nemen die rigoreuze en direct merkbare kostenbesparingen moeten opleveren'. Wat die maatregelen precies inhouden wordt dit najaar bekend gemaakt, maar het gaat in elk geval om 'het afbouwen van overcapaciteit, het besparen op overmatig onderhoud en het uitbesteden van werkzaamheden'.

Er zal echter niet worden bespaard op op de vernieuwing en verbetering van de produkten. Coberco heeft lange tijd vastgehouden aan het produceren van bulkprodukten, waardoor de klappen van een veranderende markt moeilijk zijn op te vangen. Dat kan beter als het bedrijf specifieke eindprodukten maakt zoals speciale kazen, lang houdbare waren en verse consumptiemelkprodukten. Elke investering die is gericht op innovatie van produkten met een toegevoegde waarde zullen dus worden gespaard, aldus Plageman.