BBP toegenomen met 2,7 procent

De totale opbrengst van de binnenlandse produktie, het bruto binnenlands produkt, is vorig jaar toegenomen met 2,7 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Het groeicijfer van 2,7 procent is geschoond voor inflatie. Uit de voorlopige gegevens van de nationale rekeningen van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie zich vorig jaar duidelijk heeft hersteld van de economische inzinking, die haar dieptepunt kende in 1993. De bedrijven zagen hun winsten fors groeien. Op het punt van de investeringen en de werkgelegenheid kon het CBS vorig jaar nog geen positieve ontwikkeling signaleren.

Een belangrijke factor bij de economische groei vormde de buitenlandse handel. Opvallend is dat de invoer met 7,5 procent voor het eerst sinds jaren sneller is gestegen dan de uitvoer met 5,8 procent. De prijsontwikkeling is ten opzichte van het buitenland gunstig geweest, wat tot uitdrukking komt in de verbetering van de ruilvoet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het reële nationale inkomen gegroeid met 3,6 procent.