17 mln extra voor volwasseneneducatie

DEN HAAG, 21 JULI. Minister Ritzen (onderwijs) heeft 17 miljoen gulden extra uitgetrokken voor het onderwijs aan volwassenen. In totaal is daar volgend jaar en in 1997 450 miljoen gulden voor beschikbaar, 55 miljoen meer dan dit jaar. Een groot deel van het geld is bestemd voor onderwijs aan allochtonen, met name de voor de inburgeringstrajecten van buitenlanders die in Nederland komen wonen.