Stellingen

Promovendi dienen zich ook wat betreft hun secundaire literatuur te oriënteren.

Het verdient aanbeveling het in een nieuw overhemd verwerkte aantal spelden op de verpakking aan te geven - K.W. Mess, RU Leiden, 1969.

Het verdient aanbeveling om op de verpakking van overhemden te vermelden hoeveel spelden er bij het verpakken gebruikt zijn - F.G.M. Kroese, RU Groningen, 1987.

En NRC Handelsblad, 15 juni 1995: Het aantal spelden waarmee een overhemd is verpakt dient te worden vermeld - A. van Beek, Technische Universiteit Delft.

    • Dr. H.B. Demoed