Shell UK: in zee dumpen van Brent Spar blijft optie

ROTTERDAM, 20 JULI. Shell UK, de Britse werkmaatschappij van de Koninklijke/ Shell Groep, sluit niet uit dat het opslagplatform Brent Spar alsnog in zee zal worden gedumpt. Dit heeft een woordvoerder van Shell UK vanmorgen bevestigd. Vorige maand besloot Shell na een internationale storm van protest en druk van de andere werkmaatschappijen af te zien van het dumpen van het platform en mogelijkheden te zoeken voor sloop van de Brent Spar aan land. In afwachting van een oplossing heeft Shell UK het platform geparkeerd in een Noors fjord. “We zijn niet van mening veranderd, maar we kunnen dumpen niet uitsluiten,” aldus Shell UK vanmorgen. “We zijn afhankelijk van de Britse overheid.”

Een woordvoerder van Deutsche Shell, dat destijds het sterkst aandrong op het afzien van dumping, zei vanmorgen geen commentaar te kunnen geven, omdat er in de ogen van de Duitse Shell-maatschappij niets is veranderd aan de beslissing van Shell UK om van dumping af te zien. Volgens Shell UK strekt de goedkeuring van de Britse overheid zich uit tot over de landsgrenzen. Ook wanneer op aanbiedingen uit Noorwegen of Duitsland wordt ingegaan om aldaar de Brent Spar te ontmantelen, zal dat het fiat van de Britse autoriteiten vereisen.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van handel en industrie, dat nog steeds voorstander is van dumping, bevestigde vanmorgen dat de Britse overheid zeggenschap claimt over afhandeling van de Brent Spar, ook al wordt die buiten het land afgebroken. Shell UK zou oorspronkelijk een belastingaftrek ontvangen voor werkzaamheden rond het elimineren van de Brent Spar, die fors oploopt als voor de duurdere mogelijkheid van afbraak op het land wordt gekozen. Het voorbehoud dat de Britse Shellmaatschappij nu maakt bij die afbraak heeft volgens het ministerie niets te maken met de belastingaftrek. “Shell UK heeft, toen het terugkwam van de beslissing om te dumpen, al gezegd geen aanspraak op de aftrek te zullen maken.”

Een woordvoerder van Greenpeace zei vanmorgen niet ongerust te zijn over het voorbehoud. “We gaan er niet vanuit dat Shell UK dumping zelf nog overweegt. Maar de Britse regering voelde zich natuurlijk wel in haar hemd gezet.”