Produktie industrie stabiel, bouw groeit

Het volume van de industriële produktie lag in mei op vrijwel hetzelfde niveau als in april 1995. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In april daalde de produktie ten op zichte van maart nog met bijna 1 procent.

Vergeleken met mei vorig jaar is de gemiddelde dagproduktie in met 3 procent gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar komt het produktievolume in de industrie 3,5 procent hoger uit dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar.

De bedrijvigheid in de chemische industrie is in de periode januari-mei van dit jaar met 6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor de metaalproduktenindustrie, de elektrotechnische industrie en de basismetaal meldt het CBS een groei van 5 procent. De bedrijvigheid in de papier- en grafische industrie lag in de eerste vijf maanden van dit jaar 1 procent hoger. In de textiel-, kleding- en lederindustrie is sprake van een daling met ruim 1 procent.

De bouw heeft zich in mei hersteld, zo blijkt uit CBS-cijfers. In maart en april werden als gevolg van de staking in de bouw nog dalingen gemeten.

Volgens de CBS-cijfers is de omvang van de toegevoegde waarde in de bouw tien procent groter dan in mei vorig jaar. Voor de periode januari-mei 1995 is sprake van een groei van 2,5 procent. Dit groeicijfer ligt in dezelfde orde van grootte als de toeneming vorig jaar als geheel. De forse stijging van de bouw wordt bevestigd door cijfers over de bouwmaterialenindustrie.