Prijs huizen 4000 gulden gestegen

ROTTERDAM, 20 JULI. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is in een maand circa 4000 gulden gestegen. In juni kostte een bestaand huis gemiddeld 238.300 gulden tegen 234.000 gulden in mei. Ten opzichte van maart, toen de gemiddelde verkoopprijs nog op 228.500 gulden lag, is er zelfs sprake van een verhoging met 10.000 gulden.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die deze cijfers vanochtend bekend maakte, vindt het nog te vroeg om nu al te spreken van een nieuwe hausse op de huizenmarkt die te maken zou kunnen hebben met de sinds dit voorjaar gedaalde hypotheekrente. De makelaars zien in de ontwikkeling geen reden hun verwachting over de prijsontwikkeling op langere termijn bij te stellen. Een woordvoerder van de NVM wijst erop dat het slechts gaat om maandcijfers waaruit nog geen voorbarige conclusies mogen worden getrokken. In het voorjaar is er traditioneel sprake van een prijsgolfje, omdat dat de periode is waarin veel mensen een huis kopen.

In de eerste zes maanden is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning met 2 procent gestegen ten opzichte de eerste zes maanden van 1994. De gemiddelde prijs bedroeg in de periode januari - juni 233.800 gulden, tegen 229.200 in de overeenkomstige periode vorig jaar. Daarmee verloopt de ontwikkeling van de huizenprijzen conform de verwachting die de NVM eerder uitsprak, namelijk geheel in de pas met de inflatie. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de inflatie 2,3 procent.

Hiermee is de woningmarkt in aanmerkelijk rustiger vaarwater terecht gekomen na de hectische prijsvorming van de jaren 1993 en 1994. Toen was een jaarlijkse prijsstijging met 10 tot 14 procent geen uitzondering.