Personalia

Dr. L. Jaquet, oud-directeur van het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken, is op 83-jarige leeftijd overleden. Na zijn studie Japans in Leiden was Jaquet ambtenaar in het voormalig Nederlands Indië en later werkzaam op het ministerie van buitenlandse zaken. Jaquet was auteur van een aantal boeken en studies. In 'Aflossing van de wacht' schreef hij persoonlijke herinneringen uit Indië, onder meer over het succesvol doorbreken van de geheime Japanse codes door de Nederlandse inlichtingendienst.