Kansrijke werkzoekenden gaan begeleiding betalen

ROTTERDAM, 20 JULI. Werkzoekenden met voldoende kansen op de arbeidsmarkt moeten binnenkort gaan betalen voor extra begeleiding door de arbeidsbureaus. Voor kansarme werklozen gaan de arbeidsbureaus de begeleiding sterk terugschroeven. Deze mensen kunnen zich wel inschrijven, maar worden voor verdere hulp eerst doorverwezen naar de sociale dienst.

Dat blijkt uit het ondernemingsplan dat het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) gisteren heeft gepresenteerd. In dit beleidsplan ontvouwt het CBA de strategie voor de toekomstige werkwijze van arbeidsvoorziening. Door werkzoekenden in verschillende categorieën in te delen, en daar de begeleiding op af te stemmen, hoopt arbeidsvoorziening de beschikbare gelden beter in te kunnen zetten.

Arbeidsbureaus zullen in de toekomst werkzoekenden niet meer alleen in vaste banen proberen te krijgen. Volgens het CBA heeft tijdelijk werk een dermate hoge vlucht genomen dat de concentratie op vaste banen te “beperkend” is gebleken. Om de markt voor tijdelijk werk te betreden, zal arbeidsvoorziening gaan samenwerken met één of meerdere uitzendbureaus. Nadat het oorspronkelijke CBA-voorstel om alleen met de ideële uitzendorganisatie Start (voortgekomen uit arbeidsvoorziening) in zee te gaan op veel verzet stuitte, heeft het CBA nu besloten dat ook commericiële uitzendbureaus voor samenwerking in aanmerking komen.

Zowel werkzoekenden als werkgevers houden vanaf 1 januari 1996 recht op een gratis pakket basisdiensten. Door voor verschillende activiteiten tarieven in te stellen, hoopt arbeidsvoorziening jaarlijks negentig miljoen gulden binnen te halen. Ook sociale diensten en bedrijfsverenigingen moeten een bijdrage gaan leveren. Het CBA denkt hiermee per jaar 100 miljoen gulden te verdienen. Daarnaast rekent arbeidsvoorziening op een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds van 120 miljoen gulden.

Met het in rekening brengen van bepaalde diensten hopen de arbeidsbureaus een deel van de bezuiningen op het budget goed te kunnen maken. Tot nu toe had arbeidsvoorziening een jaarlijks budget van 1,6 miljard gulden. Volgens het regeerakkoord moeten de arbeidsbureaus dit jaar honderd miljoen gulden inleveren en van 1996 tot 1998 jaarlijks vijfhonderd miljoen. Recent heeft minister Melkert (sociale zaken) besloten een deel van de bezuiniging door te schuiven naar volgende jaren.