Gemeente moet gehandicapten taxi vergoeden

DEN HAAG, 20 JULI. De gemeente Monster moet 128 verstandelijke gehandicapten in de zorginstelling Westerhonk ook na 1 januari 1996 taxikosten vergoeden.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag in een kort geding bepaald. Westerhonk is een AWBZ-instelling voor zwakzinnigen. Volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) komen gehandicapten in AWBZinstellingen zoals Westerhonk per 1 januari 1996 niet meer in aanmerking voor vergoeding van taxikosten.

Reden hiervoor is de veronderstelling dat zij niet of nauwelijks reizen voor sociale contacten, omdat zij daarvoor te zwaar gehandicapt zijn - dit in tegenstelling tot bewoners van een gezinsvervangend huis en gehandicapten die thuis wonen. Maar volgens de Haagse rechter moeten ook gehandicapten in AWBZ-instellingen in staat worden geacht sociale contacten te onderhouden.

De Haagse persrechter C. Blok-Bitter zegt dat niet duidelijk is welke gevolgen de uitspraak zal hebben voor gehandicapten in zorginstellingen in andere gemeenten. “Een uitspraak is in beginsel alleen geldig voor de betrokken partijen. Het kan dat een andere rechtbank in een vergelijkbare zaak een andere beslissing neemt. De uitspraak zal alleen gevolgen hebben als partijen zoals Justitie of Sociale Zaken er consequenties aan willen verbinden.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Monster geadviseerd in hoger beroep te gaan om duidelijkheid te krijgen over de taxikostenvergoeding voor bewoners van AWBZ-instellingen. Als zij daarvoor in aanmerking komen, kunnen gemeenten in financiële problemen komen, zo vreest de VNG. In Roermond besliste de rechtbank een maand geleden in een vergelijkbare zaak dat bewoners van een AWBZ-instelling niet voor een taxikostenvergoeding in aanmerking kwamen. De VNG hoopt dat een uitspraak van een hogere rechtbank zal uitwijzen of gemeenten nu wel of niet de vervoerskosten moeten vergoeden.

Sinds de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in april 1994 moeten gemeenten zelf de taxikosten vergoeden. Daarvoor werd deze door de bedrijfsverenigingen vergoed. Inwoners van AWBZ-instellingen kregen vaak van bedrijfsverenigingen een taxikostenvergoeding. Ook de 128 bewoners van Westerhonk die het kort geding wonnen, kregen eerst wel de taxikosten vergoed.

Wethouder H. Herkers (welzijn) in Monster wil dat de gemeente in hoger beroep gaat. De gemeenteraad van Monster neemt daarover volgende week dinsdag een besluit.