Fors hogere winst Crown Van Gelder

Crown Van Gelder Papierfabrieken heeft over het eerste halfjaar een netto resultaat geboekt van 13,2 miljoen gulden, belangrijk meer dan het eerste halfjaar van 1994 toen het netto-resultaat uitkwam op 3,5 miljoen gulden. Vóór belastingen bedroeg de winst 19,5 miljoen gulden tegenover 4,4 miljoen in '94. De omzet bedroeg over de eerste zes maanden 154 miljoen, tegen 109 miljoen gedurende het eerste half jaar van '94. De toename van het resultaat ten opzichte van vorig jaar was vooral het gevolg van beduidend betere marges, ondanks stijgende grondstofprijzen. De opbrengstprijzen van de bulkprodukten, waarvan het peil vorig jaar bijzonder laag was, zijn gestegen door een sterkere vraag in het eerste kwartaal van '95. In het tweede kwartaal was een lichte daling van de vraag waar te nemen. Maar het is moeilijk aan te geven of die daling zich laat verklaren uit vermindering van de opgebouwde voorraden, dan wel uit de seizoenmatig of conjunctureel bepaalde vraag naar papier.