Financiële barrière voor komst Santos weg

GOUDA, 20 JULI. De directie van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) - het pensioenfonds voor beroepsvoetballers - is “onder voorwaarden” bereid de Braziliaan Marcio Santos ontheffing te verlenen van deelname aan het fonds. Daarmee lijkt de belangrijkste financiële barrière geslecht voor de komst van Santos naar Ajax.

Het CFK heeft het Ajax-bestuur laten weten onder welke condities Santos in aanmerking kan komen voor dispensatie. “Wij willen geen sta in de weg zijn”, aldus CFK-directeur Harko de Vlaming. Voorwaarde is dat de fiscus Santos in aanmerking laat komen voor de zogeheten 35 procent-regeling, een soort loonkostensubsidie voor buitenlandse specialisten die tijdelijk in Nederland werken.

Ajax-penningmeester Arie van Os noemt de opstelling van de CFK-directie een belangrijke stap. “Er wordt een probleem opgelost waar Ajax zelf geen invloed op heeft.” Van Os gaat er van uit dat Santos zich op korte termijn bij Ajax zal voegen. “Voor zaterdag moeten we duidelijkheid hebben. Anders loopt die jongen te veel trainingsachterstand op.”

Het contact tussen Ajax, Santos en diens zaakwaarnemer loopt nog steeds via advocaten. Ajax heeft de van Fiorentina gekochte speler inmiddels bij de fiscus aangemeld voor de 35 procent-regeling. “Hij brengt wat extra's in Nederland en is wat dat betreft een tijdelijke specialist”, aldus Van Os.

De 26-jarige Santos, die in juni een vierjarig contract bij Ajax tekende, keerde huiswaarts toen bleek dat hij circa vijftig procent van zijn salaris moet afdragen aan het pensioenfonds. Dat dit fonds hem na tien jaar een fors belastingvoordeel oplevert plus opgebouwde rente die tot het moment van uitkering belastingvrij is, interesseert hem niet. De Braziliaanse verdediger wil zijn contract contant verzilveren.

Het CFK is een van de meest exclusieve pensioenvoorzieningen van het land. Sinds de oprichting van het fonds in 1972 zijn clubs verplicht om op de salarissen van de spelers een bepaald percentage pensioenpremie in te houden.

Pag. 8: Santos biedt iets extra's

Deze pensioenpremie valt bij vertrek naar het buitenland niet af te kopen, zoals bij andere pensioenfondsen soms wel mogelijk is. Vooral buitenlandse topspelers, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven, hebben doorgaans grote moeite met deze werknemerspremie die zich pas op termijn terugbetaalt.

Het CFK heeft volgens artikel 46 van het pensioenreglement de mogelijkheid om in 'onvoorziene' gevallen dispensatie te verlenen. Dat is het geval wanneer de toepassing van de CFK-regeling haaks staat op de statutaire doelstelling van de stichting. In de praktijk is dit tot dusver nog nooit gebeurd; er lopen wel twee aanvragen van buitenlandse topspelers die in Nederland voetballen.

Het pensioenfonds heeft Ajax laten weten dat Santos fiscaal in aanmerking kan komen voor de zogeheten 35 procent-vergoedingsregeling. Deze geldt voor bedrijven die buitenlandse specialisten moeten aantrekken voor specifieke werkzaamheden. Het gaat daarbij om topmanagers, wetenschappers, docenten van internationale scholen, produktspecialisten en 'zij die know how naar Nederland brengen'. De 35 procent is een belastingvrije vergoeding voor buitenlandse werknemers die slechts tijdelijk in Nederland werken.

Volgens CFK-directeur De Vlaming voldoet Santos aan de criteria van de 35 procent-regeling. “Het is een speler met een toegevoegde waarde, een buitenlandse specialist derhalve die over het talent beschikt dat niet in Nederland is te vinden. De tijdelijkheid van zijn aanwezigheid is per definitie aanwezig.” Ook een woordvoerder van het ministerie van financiën laat desgevraagd weten dat buitenlandse profvoetballers in principe voor de regeling in aanmerking kunnen komen. De fiscus geeft ongeveer binnen zes weken na aanvraag door club en speler uitsluitsel.

Het probleem is dat de pensioenpremie van het CFK de toepassing van de 35 procent-regeling deels teniet doet gaan. Derhalve dient de 35 procent-regeling volgens de directie te prevaleren. Een speler houdt na inhouding van de CFK-premie netto minder over. Het netto-nadeel weegt per saldo niet op tegen het fiscale voordeel van de CFK-premie. Deze premie geldt als aftrekpost voor loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen.

Het CFK heeft een belegd vermogen van 190 miljoen gulden. Bij het fonds zijn 1.300 beroepsvoetballers aangesloten, driehonderd krijgen inmiddels een uitkering. Het vermogen dat 'risicomijdend' is belegd, groeit jaarlijks met circa twintig procent. Het pensioenfonds was een initiatief van de spelersvakbond VVCS (Vereniging van Contractspelers). De Vlaming: “Destijds gold voor veel voetballers een hoogste belastingtarief van 72 procent. Als iemand was uitgevoetbald, had hij geen enkel spaarpotje opgebouwd. Wat aan de bovenkant werd afgeroomd, kwam er aan de onderkant niet bij. Dit fonds is vooral voor het zogeheten zwarte gat na de carrière. Het sociale motief is inmiddels belangrijker geworden dan het fiscale.”

Het ministerie van financiën wil de pensioenregeling, waaraan een overbruggingspensioen en nabestaande regeling zijn gekoppeld, toetsen aan de wetgeving Brede Herwaardering. Financiën vindt dat het CFK er niet voor is bedoeld om spelers financieel onafhankelijk te maken. Zo is de maximale uitkeringsduur van het zogeheten overbruggingspensioen na beëindiging van de loopbaan maximaal twintig jaar. Spelers die meer dan zes ton aan premie hebben opgebouwd, kunnen aan het bestuur verlenging van de uitkeringsduur vragen. Een sterspeler die veel heeft afgedragen kan al gauw de periode van z'n 35ste tot zijn 65ste jaar overbruggen en vervolgens gebruik maken van de oude-dagvoorziening.

Daarnaast is het CFK nog altijd met Financiën in een complex juridisch gevecht gewikkeld over pensioenuitkeringen aan oud-profvoetballers die na hun carrière in het buitenland gaan wonen. Het steekspel gaat om de vraag welk land bevoegd is om de uitkeringen te belasten: het woonland of het bronland.

    • Harry Meijer