Correcties & Aanvullingen

Gibraltar

In de krant van zaterdag 15 juli (Gibraltar smoort smokkelopstand, pagina 4) is gesteld dat Gibraltar in 1713 met de Unie van Utrecht voor de eeuwigheid aan Groot-Brittannië werd toegewezen. Maar de Unie van Utrecht was in 1579. Correct is: de Vrede van Utrecht in 1713.

R. Waterman

In het Zaterdags Bijvoegsel van 15 juli (Hongkong aan de Noordzee, pagina 1) is de ontwerper van het plan om voor de Zuidhollandse kust een stuk land aan te winnen ten onrechte Waterland genoemd. Hij heet R. Waterman.