CO2-ideologie (4)

In W&O van 6 juli schrijft prof.dr. H. Priem (geoloog) op badinerende toon over het klimaatonderzoek m.b.t. het broeikaseffect. Zijn conclusie is dat de meeste onderzoekers er op uit zijn gemakkelijkere wijze fondsen voor wetenschappelijk onderzoek te verwerven. Ik vind deze conclusie volkomen onterecht. Er is inderdaad meer geld beschikbaar gekomen voor klimaatonderzoek. Ook de geologie profiteert van deze extra middelen. Maar helaas blijkt uit het stuk van Priem dat niet elke geoloog zich nu als 'klimaatdeskundige' kan beschouwen.

Ik acht het zinloos hier in te gaan op alle inhoudelijke misvattingen over klimaatonderzoek van Priem. Ervan uitgaande dat Priem voldoende mathematische en fysische bagage in huis heeft, zou ik hem aan willen raden eens wat berekeningen met eenvoudige klimaatmodellen uit te voeren, alvorens zo'n uitgesproken oordeel te publiceren over resultaten van complexe modellen. Zijn oordeel is gebaseerd op een aantal 'gedachtenexperimenten', waar ik als fysicus geef cent voor geef.

Verdere ontwikkeling van het klimaatonderzoek is gebaat bij een multi-disciplinaire aanpak. De fysisch-mathematische benadering (opgebouwd vanuit de meteorologie) en de paleoklimatologie (vooral voortgekomen uit de geografie en geologie) moeten naar elkaar toe groeien. De betrokken onderzoekers en subsidiegevers weten dat dit een moeizaam proces is. Noch de inhoud, noch de toon van het stuk van Priem dienen dit proces. En dat is te betreuren.

    • Dr. J.Oerlemans