CDA en VVD keuren inzet van mariniers af

DEN HAAG, 20 JULI. CDA en VVD maken bezwaar tegen de mogelijke inzet van Nederlandse mariniers bij de versterking van de beveiliging van het 'veilige gebied' Gorazde. Volgens de Kamerleden Blaauw (VVD) en Hillen (CDA) mag het geen automatisme zijn dat de mariniers als onderdeel van de snelle-reactiemacht daar worden ingezet.

Het valt volgens hen buiten het huidige mandaat voor de snelle-reactiemacht en er zal eerst een uitvoerig debat in de Kamer moeten worden gevoerd over de mogelijke plannen van de regering. D66-woordvoerder Van den Bos is van mening dat de mariniers in principe wel naar Gorazde kunnen worden gestuurd om “mensen te redden”. De Partij van de Arbeid wil nog geen mening geven.

Morgen komen leden van de Internationale Contactgroep voor Bosnië en ministers van de andere troepenleverende landen, waaronder Nederland, in Londen bijeen om over de versterking van de VN-troepenmacht in Bosnië-Herzegovina te beslissen. Daarbij gaat het om NAVO-luchtsteun en inzet van de snelle-reactiemacht.

Nederland doet met een mortiercompagnie van de mariniers en een aantal militairen van de landmacht met radaropsporingsapparatuur (190 man) mee aan de snelle-reactiemacht die uiteindelijk 20.000 militairen zou moeten omvatten maar die nog steeds niet operationeel is door tegenwerking van de strijdende partijen.

De uitspraak van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) dat de Bosnische Serviërs een genocide uitvoeren op de moslimbevolking, vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de Nederlandse VN-militairen die nog in de voormalige enclave vastzitten.

Minister-president Kok zei dat in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA). Hij voegt er echter aan toe dat het nodig is dat het kabinet terughoudend moet blijven bij het doen van uitspraken over de situatie in Bosnië.

De Hoop Scheffer, die net als Kamerleden van VVD en D66 kritiek had op de uitlatingen van Pronk, had Kok gevraagd of de uitspraken van Pronk strookten met de in het kabinet afgesproken terughoudendheid bij het doen van uitspraken over de gewelddadige wijze waarop de Bosnische Serviërs de voormalige moslim-enclave Srebrenica etnisch zuiveren. Het kabinet wil daarmee de veiligheid van de ruim 300 'Dutchbatters' niet in gevaar brengen die nog in Potocari wachten op terugkeer naar Nederland.

Volgens de premier wijken de uitlatingen van Pronk weinig af van wat op het moment bekend is. Hij wijst erop dat de internationale media de afgelopen dagen uitvoerig hebben bericht over mensenrechtenschendingen in Srebrenica. Niet alleen Pronk, maar ook andere leden van het kabinet hebben deze week “op sobere wijze hun ernstige zorgen hierover tot uitdrukking gebracht”, aldus Kok.

De antwoorden van Kok stellen De Hoop Scheffer niet tevreden. Volgens de Hoop Scheffer zijn de uitlatingen van Pronk niet onder de categorie “sober” onder te brengen. De CDA'er zegt in een later stadium op de zaak terug te komen, als de Tweede Kamer de gebeurtenissen rond Srebrenica nader beschouwt. Wanneer dat zal zijn hangt mede af van de besluiten die de internationale gemeenschap eind deze week neemt over de militaire aanwezigheid in Bosnië.