Buitengebied

Het lijkt me niet zo reëel van de heer Klein om de (beperkte) Internet-aanbieding van NRC Handelsblad met de voortreffelijke bezorging van een complete krant via een PTT-postkoets te vergelijken (NRC Handelsblad, 8 juli). In grotere steden zou zijn klacht over de bezorging hout snijden, maar als je zo bevoorrecht bent om enkele kilometers buiten een stil dorp in het relatief dunbewoonde deel van Gelderland te wonen, dient men toch met enkele beperkingen genoegen te nemen.

Bij mij gaat het ook wel eens fout, er zijn zoveel factoren in het spel, maar ik krijg de NRC van de vorige avond doorgaans elke ochtend om 07.30 uur in mijn brievenbus. Nog wel bezorgd door de vaak verguisde Belgische Post in een afgelegen stadje in Belgisch-Limburg.

Heb ik dus geen klacht? Ja, toch wel. Ik vind het irriterend om de dikke zaterdageditie op maandagmorgen te lezen. Hieraan is, behalve elke keer zelf halen, weinig te doen.

    • Lo Raavé