Arbeid minder mobiel

DEN HAAG, 20 JULI. Het percentage werknemers dat in een jaar van baan verandert, de zogeheten mobiliteit op de arbeidsmarkt, is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 1990 veranderde nog 15 procent van de werknemers van baan, terwijl dat in 1993 nog maar 7,5 procent was. In 1994 heeft zich weer een kleine stijging afgetekend naar 8 procent.

Dat blijkt uit het trendrapport 'Aanbod van arbeid 1995' van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. De OSA verwacht overigens dat de arbeidsmobiliteit zich de komende jaren weer zal verbeteren gezien de conjuncturele ontwikkeling. Volgens de OSA is mobiliteit op de arbeidsmarkt belangrijk, omdat die eraan bijdraagt dat de juiste persoon op de juiste arbeidsplaats terecht komt. Bovendien kunnen werknemers door van baan te veranderen hun positie verbeteren.

De afgelopen twee jaar was conjunctureel een moeizame fase, waarin de arbeidsdeelname van vrouwen is toegenomen, maar die van mannen onder druk stond. De toename van de arbeidsdeelname van vrouwen gaat gepaard met een groei van deeltijdwerk. Vorig jaar had 70 procent van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Twee jaar eerder was dat nog 64 procent. (ANP)