ABN Amro komt met 'lage coupon' obligatie-lening

ABN Amro is overgegaan tot het uitgeven van een 'lage coupon' obligatielening van 200 miljoen gulden onder haar bestaande Euro Medium Term Note Programma. De obligaties dragen een rente van 3procent, die jaarlijks achteraf betaalbaar zal zijn op 16 augustus, te beginnen in 1996. De lening zal a pari worden afgelost op 16 augustus 2000. De koers van uitgifte is vastgesteld op 89,20 procent, waardoor het effectief rendement 5,8 procent bedraagt. Vervroegde aflossing is niet toegestaan, tenzij daar fiscale redenen voor zijn. In Amsterdam zal beursnotering worden aangevraagd en de obligaties zullen verkrijgbaar zijn in de vorm van toonderstukken van nominaal 5.000 gulden en 100.000 gulden (K-stukken).