Toch EU-subsidie voor zuivelexport

DEN HAAG, 19 JULI. De Europese Commissie heeft vorige week alle subsidie-aanvragen voor zuivelexport naar landen buiten Europa gehonoreerd. Brussel is daartoe overgegaan na scherpe protesten van minister Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij). De bewindsman werd daarbij gesteund door de lidstaten Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Finland. Van Aartsen kwam vorige week in actie, nadat was gebleken dat de commissie plotseling alle subsidie-aanvragen had geweigerd.

Brussel liet weten dat de weigering een gevolg is van de GATT-afspraken, die op 1 juli van kracht zijn geworden. Het ging bij de weigering om certificaten die moeten worden afgeven. Op grond van die certificaten krijgen de exporteurs subsidie voor uitvoer naar landen buiten de EU. Die subsidie heeft steeds gegolden om de eigen Europese markt te beschermen, maar sinds 1 juli geldt een overgangsregeling die zes jaar van kracht is. De overgangsregeling in het kader van de GATT-afspraken - nu WTO-regels - voorziet in het verminderen van de subsidie. In die zes jaar moet het gesubsidieerde exportvolume met 21 procent terug, terwijl de subsidie zelf 36 procent omlaag moet.

Om de doelstelling voor dit jaar te halen had de Commissie om te beginnen resoluut alle aanvragen voor certificaten geweigerd. De zuivelexport was in dat voornemen niet gekend. Van Aartsen liet dan ook weten de maatregel veel te resoluut te vinden.

De Commissie beloofde daarop om te zien naar een “werkbare oplossing”. Inmiddels is gebleken dat alle vorige week maandag ingediende aanvragen van certificaten zijn gehonoreerd. Gebruikelijk is dat die aanvragen op maandag binnen zijn bij de Commissie, die vervolgens vijf dagen de tijd neemt om ze te beoordelen. Als er aanvragen worden geweigerd dan maakt de Commissie dat de maandag daarop bekend aan het Produktschap voor Zuivel. Daar is deze week geen enkele weigering gemeld.