Schade-menu voor beleggers Smit Trafo

AMSTERDAM, 19 JULI. Gedupeerde beleggers in het fonds Smit Transformatoren krijgen van ABN Amro een 'menu' voorgeschoteld waaruit ze hun eigen schaderegeling kunnen kiezen.

ABN Amro maakte maandag bekend dat ze beleggers compenseert voor de financiële schade die zij hebben geleden door de koersval van het Smit Transformatoren, dat onder leiding van de bank vorig jaar herfst naar de Amsterdamse effectenbeurs werd gebracht. Na de introductie op een koers van 45 gulden steeg het aandeel naar 50,50 gulden, om na een aantal sterk tegenvallende berichten in waarde te halveren tot 24,10 op maandagochtend, toen het aandeel uit de notering werd genomen.

Gisteravond maakte ABN Amro de details van de regeling bekend, die geldt voor beleggers die tussen 17 oktober 1994 en 14 juli certificaathouder Smit Transformatoren waren òf zijn geweest. Partijen die vóór de beursintroductie certificaat- danwel aandeelhouder waren èn die na 14 juli certificaten hebben gekocht, zijn van de regeling uitgesloten. ABN Amro stelt de met de compensatieregeling gemoeide kosten niet bij Smit Transformatoren te zullen claimen.

De in aanmerking komende beleggers kunnen van de bank een put-optie krijgen op hun bezit. Deze geeft hen het recht na drie jaar hun certificaat voor 45 gulden - de introductieprijs - aan de bank te verkopen. Beleggers die hierop ingaan krijgen van de bank een premie van 3 gulden. De optie is op naam en niet verhandelbaar. Bovendien zal het optierecht vervallen als de komende drie jaar het fonds Smit Transformatoren tien achtereenvolgende beursdagen op of boven de 45 gulden noteert.

Beleggers kunnen er ook voor kiezen hun certificaten aan ABN Amro te verkopen tegen de prijs waarvoor zij die destijds hebben aangeschaft, met een maximum van 45 gulden per certificaat. Beleggers ten slotte die in de voornoemde periode hun certificaten al op de beurs hebben verkocht voor een prijs beneden de 45 gulden, kunnen hun verlies bij verkoop door ABN Amro contant vergoed krijgen. Beleggers die van de door ABN Amro geboden regelingen gebruik willen maken, zullen alle effectennota's en depotoverzichten moeten overleggen.

“Deze regeling beantwoordt aan de gewekte verwachtingen”, stelt directeur drs. P.P.F. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters. Hij wijst erop dat de aangeboden optie “geen aantrekkelijke mogelijkheid is”. “Er zit voor de komende jaren weinig opwaarts potentieel in Smit Trafo. Het is aantrekkelijker nu voor financiële compensatie te kiezen”.

De VEB zet haar onderzoek voort, zo verzekert De Vries. Want de financiële stelselwijziging die het bedrijf doorvoerde en het emissieprospectus dat ABN Amro opstelde, roepen bij de VEB nog steeds veel vragen op.

Voordat ABN Amro gisteravond de details van de schaderegeling publiek maakte, lichtte zij deze eerste uitgebreid op een bijeenkomst toe aan een groep institutionele beleggers. Eén van de aanwezigen zegt “tevreden” te zijn over de oplossing. Over de presentatie die voorzitter M. van Veen van Smit Transformatoren op de bijeenkomst hield is hij minder te spreken. “Zijn verhaal was niet cijfermatig onderbouwd en had dus een geringe toegevoegde waarde. Ik verwacht dat ze 24 augustus bij de presentatie van het halfjaarresultaat beter inzicht geven wanneer de zaak weer ten goede keert”.

Niet bekend