Rolstoelers krijgen bij finish geen 'beloning'

NIJMEGEN, 19 JULI. Gehandicapte deelnemers aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmars van Nijmegen die in een rolstoel de finish halen, zijn uitgesloten van een 'beloning'. Zij zullen geen Vierdaagse-kruis ontvangen, omdat zij “officieel niet aan de reglementen voldoen”. Wel hebben alle rolstoelers ƒ 38,-. inschrijfgeld betaald.

De organisatie van de wandelvierdaagse houdt vast aan de reglementen. Daar staat in dat “onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht”.

Meer dan twintig jaar doen rolstoelers pogingen om een startbewijs te krijgen voor de Vierdaagse. Zij kregen echter steeds te horen dat “de ene voet voor de andere gezet dient te worden”. Dit jaar is de organisatie uiteindelijk gezwicht onder druk van staatssecretaris E. Terpstra (sport), de burgemeester van Nijmegen en de coördinator van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG). Die spraken van 'discriminatie'. KNBLO-medewerker B. Oerlemans: “Als Terpstra eerder aan de bel had getrokken, hadden we misschien het reglement kunnen aanpassen en de rolstoelers ook een Vierdaagse-kruis kunnen uitreiken. Nu komt het bestuur pas in september weer bijeen.”

Aan het experiment mochten elf rolstoelgebruikers meedoen. Aan de start verschenen er tien. Op de eerste dag is één rolstoeler uitgevallen. Hij kreeg last van een oude spierblessure aan de arm. Met de andere acht gehandicapte deelnemers tussen de 34.000 Vierdaagse-lopers gaat het nog uitstekend, meldt hun marsleider Jan Troost. Het wandellegioen trekt vandaag door het Land van Maas en Waal.

De organisatie van de Vierdaagse is na de eerste dag 'zeer tevreden' over de deelname van de negen rolstoelers aan de 'wandelprestatietocht'. Volgens Oerlemans is het experiment daarom nog niet geslaagd. “We hebben nog drie dagen te gaan maar tot nu toe gaat het goed. Er zijn geen ongelukken gebeurd.” Op de vraag of er dan toch geen Kruisen uit de kast kunnen worden gehaald, antwoordt de organisator resoluut: “Nee, de reglementen laten dat niet toe.” In datzelfde reglement staat echter onder punt 13: “In gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de Marsleider Chr. Bos.” Maar de marsleider voelt zich “niet bevoegd” om van het regelement af te wijken. Bos: “De gehandicapten doen hors concours mee. Dat is nu eenmaal afgesproken.”