Nederlanders ontevreden over geluidsisolatie

DELFT, 19 JULI. Een op de drie Nederlanders wil een betere geluidsisolatie van zijn woning. De helft van deze groep heeft daar gemiddeld 1.500 gulden voor over. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIPO in opdracht van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Bijna de helft van de ondervraagden vindt de geluidsisolatie tussen hun huis en dat van de buren beneden de maat. Bijna een kwart noemt de geluidsisolatie matig en 20 procent slecht. De meesten vinden de isolatie slecht wanneer ze hun buren zonder stemverheffing horen praten of geluiden uit hun slaapkamer horen.