Kranten

HET UITGEVERSCONCERN Reed Elsevier doet een aantal publieksbladen van de hand. In de strategie van een concern zijn zulke besluiten drastisch maar niet ongebruikelijk. In het ritme van diversificatie en specialisatie waarin grote bedrijven zich altijd bewegen, is de verkoop van publieksbladen een begrijpelijke strategie. De expertise bij het Brits-Nederlandse uitgeefbedrijf ligt op het terrein van gespecialiseerde en wetenschappelijke informatie. Daar worden ook de winstmarges verwezenlijkt waarop Reed Elsevier de aandeelhouders graag trakteert.

Dat betekent niet dat de publieksbladen winkeldochters zijn. De Dagbladunie bijvoorbeeld - waaronder onder meer NRC Handelsblad ressorteert - is een goed lopend bedrijf. De winstgevendheid is in vergelijking met andere kranten uitstekend en ruim voldoende om in de vernieuwing en verbetering van kranten te kunnen investeren.

Over de toekomstige eigendomsverhoudingen valt op het ogenblik alleen te speculeren. Een samengaan met een andere uitgever is denkbaar, eventueel ook een beursgang. De kans is groot dat de verkoop van de Dagbladunie tot een herschikking van verhoudingen binnen deze branche zal leiden. Want het dagbladbedrijf bevindt zich in economische zin in een fase waarin het niet onverstandig is om door samenwerking kosten te besparen - bijvoorbeeld als het gaat om drukkerijen, transport en dergelijke.

NU GAAT HET U als lezer en NRC Handelsblad als krant niet in de eerste plaats om dit soort economische redeneringen. Zij zijn uiteraard voor de continuïteit van de krant wel een essentiële voorwaarde, maar primair gaat het om de journalistieke onafhankelijkheid, het aspiratie-niveau en het liberale cultuurgoed dat zich verenigt in de naam van deze krant. Daaraan dankt NRC Handelsblad de waardering en het succes van de afgelopen jaren en het schept de verplichting om te blijven streven naar een betere krant, elke dag opnieuw.

Een krant is geen wasmiddel, maar een geestelijk erfgoed dat bestaansrecht heeft zolang er voldoende lezers zijn. Die lezers zijn er in ruime mate. Want hoewel deze krant niet aan een populariteitswedstrijd doet en gemaakt wordt voor lezers die bereid zijn na te denken, hoort NRC Handelsblad al een aantal jaren tot de snelst groeiende kranten van Nederland.

Daarom is er in deze fase van onzekerheid ook geen reden tot overdreven bezorgdheid. Want niet alleen is de onafhankelijkheid van NRC Handelsblad statutair geregeld, de identiteit van deze krant is ook door lezer, uitgever en redacteur gelijkelijk erkend en herkend als een kostbaar goed.