Kolonel

Heeft de kolonel C. Brantz echt gezegd “Dan is het goed....dat wij niet waren overgeleverd aan één of andere Turk” (NRC Handelsblad, 17 juli)? Als het waar is, diskwalificeert de kolonel zich voor zijn optreden in VN- en NAVO-verband, en daarmee als hoofdofficier van het Nederlandse leger.

    • J. Salomons