Kans op beursgang of verkoop aan buitenlandse uitgever gering; Nederlanders azen op Dagbladunie

ROTTERDAM, 19 JULI. Het is zeer waarschijnlijk dat een Nederlandse uitgever of een consortium de Dagbladunie (uitgever van onder meer NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) zal overnemen. Een beursgang van het bedrijf is een laatste optie en analisten achten de interesse van buitenlandse kopers zeer gering. Dit blijkt uit een rondgang langs belangrijke spelers in de financiële sector en de uitgeverswereld.

De uitgeverijen Wegener en VNU worden beschouwd als de voornaamste kandidaten voor de aankoop, gevolgd door de Perscombinatie en de Telegraaf. VNU en Wegener zijn beide sterk in regionale uitgaven, en zouden met de twee landelijke titels een sterkere positie op de advertentie- en distributiemarkt krijgen. De financiering van een overname zien bankiers niet als een probleem.

In kringen binnen Reed Elsevier wordt ook gedacht aan een consortium van financiers en/of uitgeverijen dat de Dagbladunie overneemt. Directeur M. Dekker van de participatiemaatschappij NPM, de grootste verschaffer van risicokapitaal in Nederland, zei daarvoor vanmorgen desgevraagd zeker belangstelling te hebben. “Ik zou het een slechte zaak voor de pluriformiteit van de pers vinden als Dagbladunie naar mijn vriend Joep Brentjens (voorzitter van VNU, red.) zou gaan. VNU heeft al kranten, en zou titels moeten gaan samenvoegen.” Dat geldt volgens Dekker ook voor de andere drie uitgeverijen. Zo'n gedeeld aandeelhouderschap zou bezwaren tegen een machtspositie van één uitgeverij kunnen wegnemen.

Ook een zelfstandige beursgang of de overname door een buitenlandse uitgeverij heeft dat voordeel. “De kans dat een buitenlandse uitgeverij de Dagbladunie overneemt is nihil”, zegt Betty Ng, onderzoeker van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, die de verkoop begeleidt van de Britse boekendivisie die Reed Elsevier tegelijk met de Dagbladunie van de hand doet.

Analisten gaan er van uit dat een beursgang van de Dagbladunie Reed Elsevier te weinig oplevert. Tegenover het bedrag van tegen de 1 miljard gulden dat voorheen als verkoopprijs circuleerde, staat nu een gemiddelde schatting van rond 700 miljoen gulden voor onderhandse verkoop van het bedrijf. Binnen ABN Amro, dat de verkoop van de Dagbladunie begeleidt, circuleren berekeningen voor een opbrengst van 500 miljoen gulden bij een beursgang. In augustus wil Reed Elsevier klaar zijn met een verkoopmemorandum voor de Dagbladunie, waarna kandidaten een bod kunnen doen. Een beursgang speelt pas begin volgend jaar.