Honderden doden bij gevechten Koerden N-Irak

ANKARA, 19 JULI. Bij nieuwe gevechten tussen de Koerdische Democratische Partij (KDP) van Barzani en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Talabani in het de facto onafhankelijke Noord-Irak zijn in de afgelopen tien dagen tenminste 400 doden gevallen, aldus verschillende Koerdische bronnen. De strijd speelt zich zowel in de bergen af rond Erbil, het oude regeringscentrum en de hoofdstad.

De gewelddadige strijd om de macht bergen al al in mei vorig jaar. Met tussenpozen kwam het tot een staakt-het-vuren. De PUK beticht de KDP ervan alle douaneheffingen die bij de Turks-Iraakse grensplaats Habur worden geind, naar zich toe te trekken, terwijl de PUK weigert de controle over Erbil op te geven. Volgens waarnemers gaat het echter in feite om een strijd om de macht tussen de beide Koerdenleiders, die al enkele decennia aan de gang is. De KDP controleert nu het noordelijke deel van Iraaks-Koerdistan, terwijl de PUK in het zuidelijke gebied opereert. Turkse kranten melden vandaag dat drie afgevaardigden van het Amerikaanse congres in brieven aan zowel Talabani als Barzani aandringen op een vreedzame oplossing van de onderlinge conflicten. “Het belang van het Iraaks-Koerdische volk gaat boven dat van de politieke partijen”, aldus de oproepen.