Hittegolf in VS: zweten helpt niet

De mens houdt zijn lichaamstemperatuur binnen nauwe grenzen. Om dat te bereiken beschikt het lichaam over een centrale temperatuurregeling die verschillende maatregelen treft bij koude en bij hitte.

Een volwassen persoon produceert zelf in rust zo'n 100 Watt aan warmte. Deze warmte is het gevolg van allerlei biochemische processen. Bij gematigde temperaturen kan hij deze warmte kwijtraken door straling. Ook via de adem wordt veel warmte afgevoerd.

Bij blootstelling aan hitte, dat wil zeggen aan temperaturen boven de lichaamstemperatuur van 37 graden, kan het lichaam de warmte alleen nog maar kwijtraken door zweten. Verdamping van zweet heeft een sterk koelende werking en is meestal zeer effectief als koeling. Door de hoge luchtvochtigheid bij de Amerikaanse hittegolf is de verdampingssnelheid laag, waardoor de koelende werking van het zweten weinig effectief is. De lichaamstemperatuur kan daardoor oplopen tot boven de 40 graden.

Langdurige blootstelling aan hitte heeft een sterk uitputtende werking. Deze uitputting zal vooral ouderen en zieken treffen. De vele honderden slachtoffers in Amerika zijn in hoofdzaak mensen met toch al een slechte gezondheid.

Hitte-uitputting is een tijdelijke ontregeling van de perifere warmteregelingssystemen. Hierdoor kan een patiënt bewusteloos raken en erger. Hij voelt aanvankelijk klam en koud aan. De oorzaak is een sterke verlaging van de bloeddruk die het gevolg is extreme verwijding van de huidbloedvaten. Hierdoor krijgen de hersenen te weinig bloed. In de huidige Amerikaanse hittegolf zijn de slachtoffers vooral ouderen en zwakken die gehuisvest zijn in woningen zonder airconditioning.