Evacuatieplan voor olifanten en vissen

AMSTERDAM, 19 JULI. Waar laat je in geval van watersnood een olifant? Artis-directeur R. van der Pol heeft er nog nooit over nagedacht. Maar de Amsterdamse afdeling van de Dierenbescherming vindt dat bij helse overstromingen ook rekening moet worden gehouden met het lot van de dieren in de stad. Bij Artis hebben ze alleen een rampenplan in de kast liggen voor het geval een hele apenfamilie over de schutting springt of wanneer brand uitbreekt in het hol van de leeuw.

In gemeentelijke rampenplannen wordt te weinig rekening gehouden met het lot van de dieren, vindt de Dierenbescherming Amsterdam. Alleen de brandweer heeft een welomschreven opdracht om bij rampen niet mensen maar ook dieren de helpende hand te bieden. “Hoewel het in de praktijk bij evacuaties wel goed zal gaan, vinden wij dat de gemeente toch meer van tevoren zou moeten regelen dan ze nu heeft gedaan”, zegt R. van Wijk van de Dierenbescherming Amsterdam.

De landelijke organisatie van de Dierenbescherming werkt aan een voorbeeld-rampenplan voor dieren dat gemeenten kunnen overnemen. Volgens een woordvoerder bleek in februari dit jaar bij de overstromingen opeens dat gemeenten voor dieren bijna niets van tevoren hadden geregeld. De evacuatie van huisdieren moest ad hoc worden georganiseerd. “Toen wij ontdekten dat dat voor alle Nederlandse gemeenten gold, hebben we besloten aan richtlijnen te gaan werken, bijvoorbeeld voor de ontruiming van dierentuinen.” Het rampenplan moet volgend jaar gereed zijn.

De Amsterdamse afdeling van de Dierenbescherming maakt een apart plan voor de gemeente Amsterdam, omdat in de stad ongeveer een half miljoen twee- en viervoeters, vissen en reptielen verblijven. “Dat zijn er heel wat meer dan in een plaatsje als Pieterburen”, zegt Van Wijk.

De gemeente Amsterdam staat positief tegenover het voornemen van de Dierenbescherming om met aparte richtlijnen te komen. “Als daar goede suggesties in staan zullen we die zeker overnemen.” Maar volgens de woordvoerder worden de dieren nu al niet vergeten bij rampen. “In de taakstelling van de brandweer staat nadrukkelijk dat ze mens én dier moeten redden en dat gebeurt ook.”