DNB geeft banken weer lucht

AMSTERDAM, 19 JULI. - De daling van de Nederlandse geldmarkttarieven is, tijdelijk, onderbroken. De 1-maands AIBOR (Amsterdam Interbank Offered Rate) steeg in een week tijd met 6 basispunten tot 4,15 procent. De 3-maands AIBOR steeg met 4 basispunten tot 4,18 procent. Deze rentebewegingen vinden vooral hun oorzaak in het uitblijven van een tariefsverlaging door de Duitse Bundesbank. Kennelijk was op de financiële markten toch enigszins op een verlaging vooruit gelopen. Het is overigens niet uit te sluiten dat de Duitse en Nederlandse geldmarkttarieven hun dalende lijn later dit jaar weer oppakken, op voorwaarde dat de Duitse inflatie dat ook doet.

De Nederlandse daggeldrente, het kortste geldmarkttarief, vertoonde de afgelopen week heel wat heftiger fluctuaties dan de AIBOR-tarieven. Tot maandag j.l. is de daggeldrente met 22 basispunten gestegen tot 4,28 procent. Vervolgens daalde dit tarief echter weer tot rond de 3,95 procent hedenochtend. De aanvankelijke sterke stijging van de daggeldrente hing samen met een, vorige week in deze rubriek besproken, valutaswap van 1,43 miljard gulden. Tevens bedroeg de speciale belening de vorige week slechts 491 miljoen gulden. Dit alles heeft ertoe geleid dat de voorschotten in rekening courant gedurende de gehele verslagweek fors boven het gemiddeld toelaatbare beroep lagen. De besparing op het contingent is dan ook afgenomen van 3,4 procent vorige week tot 2,4 procent afgelopen maandag.

Deze week gelden geheel andere condities op de geldmarkt. Afgelopen maandag heeft DNB, zoals afgesproken, de swaptransactie teruggedraaid. Dit komt tot uiting in de forse stijging van de post Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten. Op dezelfde dag is een 3,7 miljard gulden ruimere speciale belening ingegaan, die loopt tot aanstaande vrijdag, wanneer de nieuwe contingentsperiode aanvangt. Met deze belening heeft het bankwezen weer iets meer lucht gekregen. DNB wil hiermee voorkomen dat er tegen het eind van de contingentsperiode onverwachte spanningen op de geldmarkt ontstaan. Op de dag dat de nieuwe contingentsperiode ingaat, met een gemiddeld toelaatbaar beroep van 4.372,6 miljoen gulden, wordt tevens een nieuwe kasreserve van kracht. Deze heeft een omvang van ruim 16 miljard gulden en loopt tot 31 juli. Met deze hogere kasreserve biedt DNB tegenwicht aan de geldmarktverruimende betalingen van het Rijk, onder andere van salarissen en subsidies. Naar het zich laat aanzien zal er nog net wat geld op de bodem van de schatkist blijven liggen, voordat deze een week later, als gevolg van belastingafdrachten, weer volstroomt.

Bron: Economisch Bureau ING Groep