Diploma-inflatie

Grafiek: Bijna de helft van de werknemers met een VBO-opleiding (voorbereidend beroepsonderwijs) werkt beneden zijn of haar niveau.

Bij de academici werkt gemiddeld twintig procent op een niveau dat in vergelijking met hun opleiding te laag is. Per opleiding verschilt dit aantal flink: slechts 10 op de honderd HBO'ers met een medische opleiding werkt onder zijn niveau, terwijl 60 procent van de voor politie of defensie geschoolde HBO'ers genoegen moet nemen met een baan onder niveau.

De werkloosheid onder schoolverlaters stijgt sterk. In 1993 kon 23 procent van hen geen baan vinden, in '91 was dat 15 procent. Om het beroep van schoolverlaters op de bijstand terug te dringen, besloot het kabinet vorige week dat deze groep met ingang van '96 elke beschikbare baan moet accepteren. Ook zullen werkloze academici met werkervaring volgend jaar werk op HBO-niveau moeten aannemen. Nu mag iedereen eerst een half jaar zoeken naar een baan die aansluit bij zijn opleidingsniveau. Vanaf volgend jaar kan de uitkering van werklozen die een baan 'onder niveau' weigeren, worden gekort. Schoolverlaters kiezen waarschijnlijk eieren voor hun geld, wat kan betekenen dat lager opgeleiden uit de markt worden geconcurreerd.

    • Kim Wannet