Bosnië

Jaarlijks worden miljarden uitgegeven aan defensie. Maar in Joegoslavië staat slechts een handjevol soldaten machteloos toe te kijken hoe duizenden het slachtoffer worden van etnische zuiveringen. Ik vrees dat de Europese legers later evenmin zullen ingrijpen wanneer Bosnische moslims zich met steun van fundamentalistische moslimlanden op bloedige wijze gaan wreken op alles wat 'anti-moslim' oogt. Of wanneer de Serven zich vervolgens, met enthousiaste deelname van steeds nationalistischer wordende Russen, gaan wreken op iedereen met moslim-trekjes.

Als we het leger dan toch niet gebruiken waar het werkelijk nodig is, zullen we het dan maar opheffen en al die miljarden nuttiger besteden?

    • Ivo Jansen