'Autoverkeer bij smog niet aan banden'

DEN HAAG, 19 JULI. Minister De Boer (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) is niet van plan om, in navolging van Duitsland, het gebruik van de auto bij zomersmog aan banden te leggen. Zij schrijft dit in antwoord op vragen van de RPF-fractie in de Tweede Kamer.

In Duitsland werd vorige week een wet aangenomen die auto's zonder katalysator verbiedt de weg op te gaan, wanneer zich in de zomer smog vormt. Dit zal gebeuren bij een ozonconcentratie van ten minste 240 microgram per kubieke meter. De wet wordt volgende maand van kracht. Van de veertig miljoen Duitse auto's heeft zo'n 17 miljoen geen katalysator.

Minister De Boer schrijft nu dat in Duitsland “de publieke druk” om tijdelijke maatregelen te nemen tijdens zomersmog zo groot is, dat niet wordt gewacht op de resultaten van studies naar het effect van dergelijke maatregelen. Volgens haar zijn tijdelijke verkeersmaatregelen bij zomersmog “niet effectief”.

Deze stelling betrok Nederland al in 1991, toen De Boers voorganger Alders de Tweede Kamer schreef dat het stilleggen van autoverkeer bij sterk verhoogde luchtverontreiniging “een averechts effect” heeft. De uitstoot van stikstofoxyden door auto's en industrie vangen juist veel ozon weg, luidde toen de conclusie. Alleen als er een paar dagen voor mogelijke smogvorming minder auto's zouden rijden, zou dit effect kunnen sorteren. Naar maatregelen tijdens wintersmog wordt nog onderzoek gedaan. Dat moet eind volgend jaar zijn afgerond.

Volgens De Boer loopt Duitsland met de wet ook uit de pas met Europa. Overigens zal de wet niet van toepassing zijn op de auto's van vakantiegangers.