Srebrenica (1)

Nederland moet zijn houding inzake de bescherming van de zogenoemde beveiligde gebieden in Bosnië-Herzegowina verandert, in de zin dat steun wordt betuigd aan het voorstel van de Franse president Chirac om deze gebieden metterdaad te verdedigen op een manier waardoor aan de woorden 'bescherming' en 'veiligheid' een reële inhoud wordt gegeven.

Ik meen dat we een duidelijke keuze moeten maken: ofwel we blijven in Bosnië om daadwerkelijke beveiliging te bieden, ofwel we geven toe dat we niet tot zo'n grote inzet, die Nederlandse militairen het leven kan kosten, bereid zijn.

    • Drs. L.C.P. Kanen