Rusland wil snelle toetreding tot WTO

GENÈVE, 18 JULI. Rusland heeft gisteren bij de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangedrongen op een snelle beslissing over toetreding.

“Rusland is bereid de multilaterale handelsverdragen van de WTO en de normen en waarden van de wereldhandel te accepteren”, verklaarde Oleg Davydov, plaatsvervangend premier van Rusland gisteren in Genève tegenover de WTO-commissie die over de aanvraag beslist. “Vrije toegang tot de markten van de WTO-lidstaten is voor Rusland een belangrijk element in de omschakeling naar een markteconomie”, zei Davydov.

De Russische minister van economische zaken, Yevgeny Yasin, voegde daar later op een persconferentie aan toe dat Rusland van de commissie “zo snel mogelijk” een beslissing verwacht. “We willen niet net zo lang wachten als China”, zei Yasin. In tegenstelling tot Rusland wenst China binnen de WTO de speciale status van snel groeiende economie. Samen met de situatie van de mensenrechten vormt deze eis tot op heden een belangrijke belemmering voor Chinese toetreding.

Handelsdiplomaten verwachten dat het nog eén tot twee jaar zal duren voordat de Russische aanvraag kan worden ingewilligd. De honderd huidige lidstaten moeten daar unaniem mee instemmen. Vertegenwoordigers van de WTO-lidstaten zeiden gisteren dat zij graag willen dat Rusland toetreedt. Zij vrezen echter dat de voortdurende veranderingen in de Russische handelswetten een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de WTO. Moskou heeft de formele aanvraag voor het WTO-lidmaatschap in december vorig jaar ingediend. Sinds 1993 lag er al een Russische aanvraag bij de GATT, de voorganger van de WTO (Reuter).