Resten onbekend kasteel ontdekt

WAARDE, 18 JULI. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) heeft bij Waarde langs de Westerschelde fundamenten van een kasteel uit de veertiende eeuw ontdekt. In dezelfde omgeving zijn ook fundamenten van ongeveer tien huisjes aangetroffen die hebben behoord tot het in 1682 onder water verdwenen dorp Valkenisse.

Volgens E. Vreenegoor van de Rijksoudheidkundige Dienst bieden deze vondsten - samen met de vorig jaar ter plaatse aangetroffen kerk, het kerkhof, een huis en een straatje - een goede kans meer te weten te komen over het leven van de 15de en 16de eeuw. De gevonden resten, die overigens bij vloed telkens weer onder water lopen, zijn inmiddels in kaart gebracht en worden nu nader uitgewerkt. Over het kasteel waarvan de fundamenten zijn gevonden, is in de annalen volgens Vreenegoor niets bekend. De aangetroffen lagen steen zijn van een toren met een diameter van 6,5 meter en aan twee zijden een muur. Een deel van het kasteel ligt waarschijnlijk nog onder slikken en schorren. In de omgeving is een put gevonden met resten van aardewerk. (ANP)