Reed Elsevier verkoopt kranten van Dagbladunie

ROTTERDAM, 18 JULI. Het uitgeverijconcern Reed Elsevier doet de activiteiten in de kranten- en publieksbladensector van de hand. Tot de Nederlandse activiteiten die worden verkocht, behoren in Nederland de Dagbladunie, uitgever van onder meer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, en zes publieksbladen van de uitgeverij Bonaventura. Het weekblad Elsevier blijft bij het gelijknamige moederconcern.

Dit heeft het bestuur van Reed Elsevier vanmorgen bekendgemaakt. Behalve de Nederlandse activiteiten worden ook de publieksactiviteiten van de Britse Reed-tak verkocht. Het gaat hier om de regionale kranten, boeken en veertien in de VS uitgegeven publieksbladen. De vijf verschillende activiteiten zullen hoogstwaarschijnlijk los van elkaar van de hand worden gedaan. Een zelfstandige notering van de Dagbladunie op de Amsterdamse Effectenbeurs wordt niet uitgesloten.

Volgens bestuurslid P. Vlek van Reed Elsevier is het voornemen in een vroeg stadium bekendgemaakt om zowel de werknemers als de aandeelhouders op voorhand te informeren. “We willen ons meer richten op de zakelijke en wetenschappelijke markt en dat vergt omvangrijke investeringen. Die willen we niet meer doen in activiteiten waar het strategische zwaartepunt niet ligt.”

Reed Elsevier heeft al eerder te kennen gegeven zich te willen richten op de markt voor zakelijke en wetenschappelijke informatie en databanken, waar de winstmarge hoger is dan bij publieksuitgaven.

De journalistenvakbond NVJ toonde zich vanmorgen niet verheugd over de plannen van Reed Elsevier. Een verzelfstandiging van de Dagbladunie, in de vorm van een beursgang, zal volgens secretaris H. Verploeg ten minste een half jaar in beslag nemen. Verploeg vreest dat zich in de tussentijd veel kopers zullen melden voor de Dagbladunie. Volgens hem zullen de uitgevers Persombinatie (Volkskrant, Parool en Trouw), Telegraaf, VNU en Wegener zeker belangstelling hebben. “In het geval van de Perscombinatie zouden vier van de vijf landelijke dagbladen in één hand komen. Dat is gewoon niet gezond”, aldus Verploeg.

De regeling in de Nederlandse dagbladsector dat één aandeelhouder niet meer dan 33 procent van de markt in handen mag hebben, hoeft volgens Vlek geen obstakel te zijn voor een overname door een Nederlandse partij. Hij wees vanmorgen op de mogelijkheid van bijvoorbeeld een gedeeld aandeelhouderschap.

Pag. 15: Verdeelde reacties op afstoten NDU

In het verleden circuleerde een omvangrijk bedrag van tegen de 1 miljard gulden dat Reed Elsevier zou vragen voor de Dagbladunie, maar dat was volgens Vlek toen het initiatief steevast van geïnteresseerde kopers kwam. “Er is geen krantebedrijf dat niet met ons gepraat heeft over een overname van de Dagbladunie.” Nu het initiatief bij Reed Elsevier ligt, is dat anders, maar het concern sluit een overname door een buitenlandse partij niet uit. Bestuursvoorzitter H. Bruggink bevestigde vanmorgen dat ABN Amro corporate finance benaderd voor de begeleiding van de verkoop, waarvoor in de loop van augustus een verkoopmemorandum zal worden opgesteld.

Directeur B. van den Berg van de Dagbladunie zei vanmorgen verheugd te zijn over het afstoten door Reed Elsevier. “De Dagbladunie behoort al jaren tot de ondernemingen die geen kernactiviteit zijn van Reed Elsevier, maar de prijs die het concern ervoor vroeg was altijd te hoog. We kunnen nu wel tot overeenstemming komen met een andere partij.” Zelfstandig naar de beurs gaan lijkt niet zijn eerste keuze. “Ik heb altijd gezegd dat er nog een fusie nodig is op de Nederlandse krantenmarkt en dat de Dagbladunie daarvan deel moet uitmaken.” Toch toont Van den Berg zich geen tegenstander van overname door een buitenlandse partij.

In de loop van augustus zal door Reed Elsevier volgens bronnen samen met ABN Amro een bid-book worden opgesteld, waar geïnteresseerde kopers mee aan de slag kunnen. Reed Elsevier bestuursvoorzitter H. Bruggink zei vanmorgen te hopen het verkoopproces uiterlijk begin volgend jaar te hebben afgerond. Volgens Bruggink is een aparte beursnotering voor de Dagbladunie goed denkbaar. “Voor de middellange termijn is dat een goede oplossing. Op de langere termijn denk ik dat verdere fusies in de krantenwereld in Nederland onontkoombaar zijn.”

De bonden en de centrale ondernemingsraad zijn in de loop van de ochtend door Reed Elsevier ingelicht over de voorgenomen afstoting. “Onze voorkeur gaat uit naar een verzelfstandiging van de NDU. Het is een goed bedrijf, met een goede leiding, dus dat moet haalbaar zijn”, zegt NVJ-secretaris Hans Verploeg. De kans dat de NDU zelfstandig verder zal gaan, wordt volgens Verploeg echter verkleind door de felle concurrentie die op dit moment in de mediawereld gaande is. De vraag is of beleggers, gezien de opkomst van allerlei multimedia-aanbieders, straks nog wel geïnteresseerd zijn in een puur krantenbedrijf. “De timing van Reed Elsevier komt zeer ongelegen”, aldus Verploeg.

Hoeveel de Dagbladunie zou moeten opbrengen is nog onbekend. Gezien de geldende koers/winstverhoudingen voor gelijksoortige ondernemingen op de beurs, een brutomarge voor alle afgestoten activiteiten van 13,2 procent bij een omzet van 500 miljoen gulden voor de Dagbladunie, komt een voorzichtige berekening uit op rond 700 miljoen gulden. De investeringsbehoefte van de Dagbladunie is echter laag, omdat recentelijk omvangrijke investeringen in de drukpersen zijn gedaan.

Uitgeverij Bonaventura blijft bij Reed Elsevier, maar zes bladen van het bedrijf, waaronder Elegance, Man, Autovisie en de Hitkrant, worden afgestoten. “De zakelijke bladen blijven”, zegt Vlek, “en daar hoort ook Elsevier bij.” De reden om het weekblad te behouden is volgens Vlek dat het als zakelijk blad kan worden getypeerd, maar mee speelt ook dat het concern en het blad een gezamenlijke geschiedenis hebben. “Bovendien is een blad met die naam wat moeilijk aan een ander te verkopen.”

Woordvoerders van het Telegraaf-concern en Wegener wilden vanmorgen geen reactie geven op het nieuws. Directievoorzitter J. Blom van de Perscombinatie spreekt van “een belangwekkende ontwikkeling voor de Nederlandse dagbladenmarkt, we zullen ons moeten beraden op de gevolgen voor ons bedrijf”. De bedrijven die Reed Elsevier wil afstoten haalden vorig jaar een omzet van 1,4 miljard gulden (bijna een vijfde van het concerntotaal) en een bedrijfsresultaat van 190 miljoen gulden. Bij de Dagbladunie werken 2000 mensen. Naast NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad behoren het Rotterdams Dagblad, De Dordtenaar, Dagblad Rijn en Gouwe, Brabants Nieuwsblad en een reeks huis-aan-huis-bladen tot de Dagbladunie.

Op de Amsterdamse Effectenbeurs reageerden beleggers positief op het voornemen van Reed Elsevier. De koers van de aandelen steeg met 3,5 procent tot 19,90 gulden tegen het middaguur.