Personalia

Dr. A.J.M. van Weers is gekozen tot president van het Institut International de Philosophie Politique. Het is voor het eerst dat een Nederlander deze functie bekleedt. Van Weers, tot voor kort verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal zich voornamelijk met onderzoek gaan bezighouden.