Organisatie gaat rechten voor kunstenaars innen

AMSTERDAM, 18 JULI. Voor het eind van dit jaar komt er een organisatie die de rechten zal innen voor kunstenaars die hebben meegewerkt aan audio- en audiovisuele produkties. De intitatiefnemers, de Kunstenbond FNV en de Nederlandse Toonkunstenaars Bond, hebben dat gisteren laten weten.

De kunstenaars hebben recht op de vergoedingen krachtens de Wet op de Naburige Rechten die in 1993 werd ingevoerd. De nieuwe organisatie zal heffingen innen op lege cassettes waarmee thuis produkties kunnen worden gekopieerd. Verder komen er rechten op produkties die worden uitgeleend en die via kabel of de satelliet worden doorgegeven. Muzikanten hebben in de vorm van de SENA al een organisatie die rechten int op muziek die wordt afgedraaid in openbare ruimten. Het is de bedoeling dat de nog op te richten organisatie nauw gaat samenwerken met de SENA. (ANP)