MONUMENTEN PRIJS

Het Prins Bernhard Fonds heeft vorige week de Monumenten Prijs 1995 toegekend aan de 'Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân' toegekend voor de bijzondere aandacht die de stichting schenkt aan het monumentale erfgoed in Friesland. De prijs bestaat uit 100.000 gulden, waarvan een kwart naar eigen inzicht besteed mag worden. De rest dient aan het stichtingswerk ten goede te komen.