Japan ziet handelsoverschot dalen, meer goedkope import

TOKIO, 18 JULI. Japan heeft over de eerste zes maanden van dit jaar op zijn handelsbalans een overschot van 57,4 miljard dollar geboekt tegen een surplus van 59,8 miljard dollar in dezelfde periode van 1994. Het politiek gevoelige overschot in de handel met de Verenigde Staten was iets groter dan in de vorige periode: 25,1 miljard dollar tegen 24,5 miljard dollar.

De maand juni laat precies het omgekeerde beeld zien. Toen groeide het totale handelsoverschot van 11,3 miljard tot bijna 11,6 miljard dollar, terwijl in het verkeer met de VS het surplus verminderde van 4,7 miljard naar 4,2 miljard dollar. Met de Europese Unie was er een overschot van 2,2 (1,8) miljard dollar. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het seizoen.

Volgens een ambtenaar van het ministerie van financiën in Tokio daalde het tekort van de VS door een vermindering van de Japanse uitvoer van luxe-auto's. De Japanse auto-industrie liep daarmee vooruit op een extra invoerheffing, waarmee de VS dreigden in het onlangs opgeloste handelsconflict met Tokio over de autohandel.

Economen verwachten dat het Japanse handelsoverschot verder zal verminderen. De tragere economische groei in de VS, Japans belangrijkste afzetmarkt, zal te merken zijn. De Japanse import zal ondanks de stokkende binnenlandse economie ondertussen groeien. Kostenbewuste bedrijven kopen onder invloed van de hoge koers van de yen steeds meer goedkoper in het buitenland in, en bedrijven die hun produktie naar het buitenland hebben verplaatst, importeren deze goederen. De detailhandel importeert meer voedingsmiddelen. (Reuter, KRF)