Erotische fetisjen

Grand Street 53, Fetishes. 270 blz.$12,95. P.O.Box 3000, Denville NJ 07834, USA

De onwaarschijnlijk produktieve en ambitieuze Amerikaanse schrijver William T. Vollmann (1959) schreef onder veel meer een boek over hoeren, waarvoor hij ampel veldwerk verrichtte. Voor het tijdschrift Grand Street maakte hij nu een aflevering over fetisjen. Geen religieuze, maar erotische. Vollmann droeg zelf 'You See, I Love Life' bij, een prozatekst over SM, 'love's butchery', met een geestelijk gehandicapt meisje op een kermis, dat de held van het verhaal vervolgens ontvoert, sexueel misbruikt, als hoer met diverse geperverteerden voor zich laat werken, en tenslotte aan een taxidermist verkoopt. Wie het verhaal een beetje snel leest heeft nadien het gevoel in een dolle draaimolen te hebben gezeten.

Georges Bataille is vertegenwoordigd met een korte tekst uit 1941, 'Madame Edwarda', waarin de ik-figuur, delirisch van de Pernod, in een bordeel zich verliest in een volslanke hoer die, rennend door de straten van Parijs, God voor hem wordt. “I lusted for Her secret and did not for one instant doubt that it was death's kingdom. (-) GOD, if He knew, would be a swine.”

Van Samuel Beckett werd postuum een nog ongepubliceerde in het Frans geschreven drie-akter vertaald, Eleuthéria uit 1947 dat volgens de auteur zelf onvertaalbaar was. John Montague leidt de vertaling in en vindt het stuk een soort blauwdruk van zijn latere werk. “From Eleuthéria onwards, the darkness and disorder Beckett had struggled with all his life would become the cornerstone of his art.” Met een gering aantal verklarende voetnootjes ziet het opgenomen fragment er uitstekend bruikbaar uit.

“Mme.Piouk What's the matter with you?

Mme.Meck It's the lower belly. It's descending, so it appears.

Mme.Krap Like me. Except that mine has descended.

Mme.Piouk Isn't there anything to drink in this house?''

Frankrijk speelt, toevallig of niet, een voorname rol in dit fetisjennummer. Hervé Guibert, de enkele jaren geleden aan aids gestorven schrijver en fotograaf maakte op droge toon een inventarisatie van veelal doodgewone voorwerpen die door de manier van beschrijven een bijzondere bijbetekenis krijgen. Wattenstaafjes, de Kat-Met-Negen-Staarten, een kam, een halsband, een ethermasker - “The ether mask is also not recommended as a cure for insomnia or for brief bouts of depression. The mere description of it, provided it contains a sufficient surfeit of detail, has been known to put readers to sleep.”

In slaap vallen is er bij deze Grand Street niet bij. Geoff Nicholson aanbidt en vernietigt in 'Footsucker' de voet; André Alexis doet vrijwel datzelfde met de hand; Jann Matlock onderzoekt waarom er zo veel mannelijke en zo weinig vrouwelijke fetisjisten zijn; er is beeldend werk van Man Ray, Helmut Newton, Aura Rosenberg, Walker Evans en Yayoi Kusama; en James Laughlin maakt zich poëtisch vrolijk over de poepeter Coprophilus.

    • Margot Engelen