Bimhuis moet verhuizen

AMSTERDAM, 18 JULI. Muziekcentrum Het Bimhuis in Amsterdam moet weg van de Oudeschans. Het jazzpodium kan niet voldoen aan de normen van de nieuwe Wet geluidshinder. De laatste jaren zijn pakhuizen die het Bimhuis omringen, verbouwd tot appartementen. Geluidsmetingen hebben uitgewezen dat er op basis van de nieuwe wetgeving voor omwonenden te veel overlast is. Isolatie mocht niet baten. De verhuizing moet binnen ongeveer anderhalf jaar plaatshebben, anders kunnen bewoners bij de rechter hun gelijk halen.

“Zelfs al we het hele pand neerhalen en opnieuw bouwen is het geen haalbare kaart”, zegt directeur J. Schretzmeijer. Volgens hem is het voor podia in de steden bijna onmogelijk aan de aangescherpte eisen voor geluidshinder te voldoen.

De directeur betreurt de gedwongen verhuizing. Het Bimhuis is 21 jaar aan de Oudeschans gevestigd. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een andere locatie. (ANP)