Bildt: hou op met retoriek inzake Bosnië

BRUSSEL, 17 JULI. De nieuwe EU-bemiddelaar voor Bosnië, de Zweed Carl Bildt, vindt dat de internationale gemeenschap nu maar eens moet ophouden met het aannemen van allerlei hoogdravende verklaringen en VN-resoluties over de oorlog in Bosnië, die ze in de praktijk absoluut niet kan waar maken.

“Retoriek en de realiteit op de grond in Bosnië moeten beter op elkaar aansluiten”, aldus de vormalige Zweedse premier. “Ofwel we brengen onze retoriek meer in overeenstemming met de realiteit, en dat is misschien niet zo aantrekkelijk [naar de publieke opinie toe], ofwel we moeten in de praktijk doen wat we in onze verklaringen en resoluties zeggen, en ik ben er niet van overtuigd dat de bereidheid daartoe bestaat.”

Bildt zei dat gisteren op een persconferentie na zijn overleg met de EU-ministers van buitenlandse zaken in Brussel.

Bildt staat zeer terughoudend tegenover militaire acties in Bosnië om de Serviërs tot inschikkelijkheid te dwingen. “Dan zal men ook de consequenties onder ogen moeten zien. In dat geval is een langdurige en grote oorlog naar mijn mening onvermijdelijk, en zal er op het einde toch een politieke regeling nodig zijn.”

Volgens Bildt kan Gorazde “natuurlijk” worden verdedigd. Maar alleen al om de ongeveer honderd kilometer lange aanvoerweg tussen Sarajevo en Gorazde te verdedigen, zijn 23.000 soldaten nodig en achtduizend voertuigen, En dan moet er nog voor lange tijd een grote troepenmacht in Gorazde zelf worden gelegerd, aldus Bildt.

Als de internationale gemeenschap niet bereid is dergelijke offers te brengen, dan “moet ze bereid zijn te onderhandelen”, aldus Bildt. En onderhandelen betekent per definitie dat de Serviërs concessies moeten worden gedaan. Met andere woorden: dan zal men vuile handen moeten maken. “Het is een minder nette oplossing”, aldus Bildt. Maar Bosnië is nu eenmaal “een slechte plek voor goede opties”.