Wetenschapper: deel Franse argumenten voor kernproeven onzin

ROTTERDAM, 17 JULI. De redenen waarmee Frankrijk de voorgenomen kernproeven in de Stille Oceaan rechtvaardigt zijn niet allemaal overtuigend. Dat verklaart de Amerikaane wetenschapper Christopher N. Paine vandaag in een vraaggesprek met de International Herald Tribune. Paine maakte deel uit van een onderzoeksteam dat vorig jaar het Franse nucleaire programma bestudeerde en daartoe onder andere sprak met de top van de Franse Commissie voor Kernenergie.

Frankrijk heeft een nieuwe generatie kernkoppen ontwikkeld voor raketten die vanaf onderzeeboten afgevuurd worden, de M45 en de M5. De Fransen zijn evenwel niet tevreden met die ontwerpen en zoeken naar mogelijkheden de kernkoppen robuuster te maken zodat ze minder gevoelig zijn voor ouderdomsverschijnselen. Dat argument, meent Paine, snijdt hout.

“Als je een kernwapenmacht bent en je capaciteit wilt behouden terwijl je in de toekomst geen testen zult doen, dan zijn dit wijzigingen die je zou willen maken (...) We begrijpen het technische argument (...) Wat te verdedigen valt.” Ook proeven met de nieuwe kernkop TN75 vindt Paine om die reden begrijpelijk.

Daarnaast toont Paine begrip voor het Franse streven om empirisch materiaal te verzamelen over kernexplosies om die vervolgens te kunnen gebruiken in computersimulaties die in de toekomst de proeven overbodig moeten maken.

Een aantal andere argumenten voor de atoomproeven wijst Paine van de hand. Zo willen de Fransen beter begrijpen hoe de kleine nucleaire ontploffing die fungeert als aanzet tot de eigenlijke ontploffing de nucleaire lading van het wapen beïnvloedt. Paine “(...) wij (de VS, red.) begrijpen dat proces heel goed en ook de Fransen begrijpen het heel aardig.” Het argument dat proeven nodig zouden zijn voor de ontwikkeling van een laser voor kernfusie noemt Paine “onzinnig”. Op de vraag waarom Frankrijk verhoudingsgewijs veel meer proeven neemt dan andere kernmachten zegt Paine: “Onlangs wees een Franse ambtenaar me erop dat ongeveer 10.000 mensen betrokken zijn bij de proeven. Die mensen hebben bij een moratorium niets meer te doen.”