Voorhoeve: deze week VN'ers in Srebrenica vrij

DEN HAAG, 17 JULI. Minister Voorhoeve (defensie) verwacht dat de driehonderd militairen van 'Dutchbat' eind van de week uit Potocari mogen vertrekken.

Ze zullen dan begin volgende week met materieel en wapens in Split aankomen. De Bosnische Serviërs zijn begonnen aan de evacuatie van 59 gewonden uit Potocari en hebben volgens Voorhoeve ook toegezegd dat medewerkers van het Rode Kruis toegang krijgen tot het voetbalstadion in Bratunac, hoewel dat om 'technische redenen' nog steeds wordt uitgesteld.

Voorhoeve noemde de toezeggingen van de Bosnische Serviërs zondagochtend een belangrijke stap op weg naar de hereniging van de 300 militairen met hun familie en vrienden. Na een feestelijk welkom in Split zullen de militairen een medische keuring ondergaan en gesprekken voeren met opvangteams. Daarna worden zij naar Nederland gevlogen waar zij vermoedelijk volgende week dinsdag aankomen.

Minister Van Mierlo noemde zondag de uitspraken, zaterdag in deze krant, van zijn voorganger, de huidige commissaris van EU voor buitenlandse betrekkingen H. van den Broek, over een hard optreden van de VN tegen Servische agressie in Bosnië “wat kort door de bocht”. “Van den Broek heeft gelijk als hij zegt dat de resoluties van de Veiligheidsraad duidelijk genoeg zijn, de mandaten zijn duidelijk genoeg”, aldus Van Mierlo. “Maar de interpretaties, de manier waarop je de mandaten gaat toepassen en tot welke grens, daarover is verdeeldheid.”

“Dus er is daarover geen duidelijkheid. Wat die verdeeldheid betreft is de stelling van Van den Broek niet vol te houden, dat de VN maar voorbij moeten zien aan de verdeeldheid van de lidstaten: de VN is de optelsom van de lidstaten. De VN is niet meer dan dat. De VN kan alleen maar iets als de betrokken lidstaten het met elkaar eens zijn. Als de lidstaten het niet met elkaar eens zijn, kan er niets”, aldus Van Mierlo zondag in AVRO's Radiojournaal.

Onze verslaggever in Zagreb voegt hieraan toe:

Een complicerende factor voor Dutchbat is de beschieting gisteren van een Noors medisch konvooi dat op weg was naar Potocari om de gewonden op te halen. Zij keerden na de beschieting terug naar Tuzla. Luitenant-generaal H. Couzy houdt er sterk rekening mee dat het vertrek van de Nederlandse militairen daardoor vertraging zal oplopen. “Wij zullen nieuwe en betere afspraken moeten maken”, zei hij vanochtend op het vliegveld van Zagreb. Met staatssecretaris Gmelich Meijling (defensie) begeleidt hij de militairen op weg naar Nederland.

Zwaaiend met een door de Bosnische Serviërs aan flarden geschoten VN-vlag, afkomstig van observatiepost November, zijn 75 militairen van Dutchbat aan het begin van de middag vanuit Zagreb naar Nederland vertrokken. Ze zullen omstreeks drie uur op de vliegbasis Soesterberg aankomen.

Kort voor hun vertrek sprak de staatssecretaris de militairen toe. “De Nederlandse regering is buitengewoon trots op u, net als het Nederlandse volk. U heeft immers onder uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden uw taak zo goed mogelijk trachtten te vervullen.”

Hij stond ook stil bij de dood van soldaat Raviv van Renssen. “Zijn dood zal een van de vele sterke emoties vormen die u heeft te verwerken. Het verwerkingsproces zal - als alle euforie over uw terugkeer over enige tijd voorbij zal zijn - moeten plaatshebben.”