Pensioenfonds Ahold belegt meer in aandelen

Het Pensioenfonds van Ahold heeft vorig jaar voor bijna f 100 miljoen aandelen gekocht op de effectenbeurs van Amsterdam. Het in aandelen belegde bedrag steeg daarmee tot 26,1 procent (1993: 19,2 procent) van de totale beleggingen.

In het lopende jaar zal de aandelenportefeuille verder worden uitgebreid. Het fonds mag maximaal 40 procent van het vermogen in aandelen beleggen. Dit staat in het zaterdag verschenen jaarverslag.

Het totaal belegd vermogen is vorig jaar toegenomen van 1335 tot 1367 miljoen. De financiële positie van het fonds is goed. Het aantal verzekerden steeg van 48.116 tot 49.999. Eind 1994 ontvingen 4095 personen een pensioenuitkering van het fonds.

Overeenkomstig de verwachtingen is de leegstand binnen de onroerend-goedportefeuille substantieel gestegen van 4,4 procent in 1993 tot 15,3 procent in 1994. Dat verschijnsel doet zich alleen in de kantorensector voor. Het fonds heeft maatregelen getroffen deze situatie zo gauw mogelijk te verbeteren. In 1994 zijn geen nieuwe objecten aan de portefeuille toegevoegd.