Nog geen akkoord over Tsjetsjenië

GROZNY, 17 JULI. De onderhandelingen over Tsjetsjenië zijn voor een periode van drie dagen geschorst om de onderhandelaars gelegenheid te geven tot overleg met hun regeringen. Volgens een van de Tsjetsjeense onderhandelaars, Aslan Maschadov, moeten “talrijke punten” waarover met de Russen afspraken zijn gemaakt, nog worden goedgekeurd door de Tsjetsjeense leiders. Eerder gisteren was gemeld dat de twee partijen op het punt stonden een vredesakkoord te ondertekenen. Alleen overeenstemming over “enkele technische details” stonden die ondertekening in de weg. “Alle belangrijke kwesties die door de delegaties zijn opgeworpen, zijn opgelost”, zo meldde de Tsjetsjeense delegatieleider Oesman Imajev. Een verslaggever van het Franse persbureau AFP die leiders van de Tsjetsjeense strijdkrachten in de bergen ondervroeg, kreeg daar te horen dat zij akkoord gingen met de tekst van het beoogde akkoord die hun was voorgelegd. Imajev zelf zei dat hij nog wachtte op de instemming van sommige militaire leiders van de Tsjetsjenen. Wat in het beoogde akkoord wordt gezegd over het moeilijkste punt van de onderhandelingen - de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië - is door de Tsjetsjenen niet toegelicht. (Reuter, AFP, AP)