MORDECHAI GUR (1930-1995); Held van Jeruzalem

De held van de 'bevrijding van Jeruzalem' (de verovering van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, red.) is niet meer. De Israelische onderminister van defensie, Mordechai Gur, pleegde gisteren zelfmoord met een pistoolschot in de nek. Hij werd gistermorgen vroeg in de tuin van zijn huis in Tel Aviv gevonden. In zijn werkkamer had hij een brief achtergelaten waarin hij schreef dat hij wegens zijn ziekte, kanker, niet langer een last voor zijn familie wilde zijn. De 65-jarige Chur leed reeds enkele jaren aan de ziekte en had al enige malen een operatie ondergaan.

Generaal Gurs naam is in de Israelische geschiedenis onverbrekelijk verbonden met de 'bevrijding van Jeruzalem'. Onder zijn commando stormden Israelische troepen de oude, ommuurde stad van Jeruzalem binnen, en veroverden de Tempelberg en de Klaagmuur. Na de Yom Kippur-Oorlog werd hij in 1974 tot chef-staf van het Israelische leger benoemd. Evenals de huidige premier, Yitzhak Rabin, die voor 1973 ambassadeur in Washington was, trof ook generaal Gur geen blaam voor die oorlog omdat hij toen als militair attaché in die stad werkzaam was.

Als chef-staf speelde hij een belangrijke rol in de herstructurering van de strijdkrachten na die oorlog. Onder zijn commando lanceerde het Israelische leger in het voorjaar van 1978 de grote 'Litani-actie' tegen de Palestijnen in Zuid-Libanon. Twee jaar eerder was hij als chef-staf verantwoordelijk voor de spectaculaire reddingsactie van de gijzelaars van een door Palestijnen gekaapt vliegtuig van Air France op het vliegveld van Entebbe in Oeganda. Israelische commando's voerden een verrassingsactie uit op het vliegveld en bevrijdden de gijzelaars na een kort vuurgevecht met de Palestijnen.

Generaal Gur stond zeer wantrouwend tegenover de vredespolitiek van de Egyptische president Anwar Sadat en waarschuwde voor een list toen Sadat eind 1977 naar Israel kwam. Onder premier Shimon Peres werd hij in 1984 tot minister van gezondheidszaken benoemd. Als schrijver van kinderboeken met vooral militaire onderwerpen was Gur bij de Israelische jeugd zeer populair.

De joodse godsdienst verbiedt zelfmoord. Joden die toch de hand aan zichzelf slaan, worden aan de zijkant van de begraafplaats begraven. Generaal Gur is echter gisteren met volledige militaire eer op het militaire kerkhof bij Tel Aviv begraven en als een held van Israel geëerd. “Een moedig leven, een eredood” is de kop in een van de kranten van vandaag.

    • Salomon Bouman