Meeste stadswachten vinden in een jaar werk

HOOFDDORP, 17 JULI. Van de werklozen die stadswacht worden in het kader van de werkervaringsplaats voorziening (WEP) vindt meer dan zeventig procent binnen een jaar een baan. Ook mensen die met behoud van uitkering (RWW of WAO) stadswacht worden, hebben dezelfde grote kans op een baan. Dat staat in het jaarverslag van de Stichting Stadswacht Nederland dat vandaag in Hoofddorp wordt gepresenteerd.

Van degenen die stadswacht zijn geworden in het kader van het jeugdwerkgarantieplan (JWG) wist vorig jaar slechts 23 procent een baan te vinden. De woordvoerder van Stadswacht Nederland, I. van Wattum, wijst erop dat het om een klein aantal JWG'ers gaat, “ongeveer acht procent van de stadswachten was in 1994 JWG'er”. Eigenlijk, aldus Van Wattum, zijn JWG'ers ook te jong voor stadswacht. “Ze missen overwicht.” De meeste banen vinden stadswachten in de beveiliging of het gevangeniswezen. Er zijn ongeveer zevenhonderdvijftig stadswachten in Nederland. Voor het eind van het jaar moeten dat er duizend zijn.

De stadswacht is in het leven geroepen om de veiligheid op straat te vergroten. Ook was het de bedoeling werklozen en mensen die moeilijk in het arbeidsproces waren te voegen, werkervaring op te laten doen. Beide doelstellingen zijn verwezenlijkt, aldus Van Wattum.

Overal waar stadswachten patrouilleren is de veiligheid toegenomen. “Als in een straat veel auto-inbraken zijn en zo'n straat komt in het surveillance gebied van de stadswacht te liggen, dan daalt meteen het aantal auto-inbraken.” In Nieuwegein is na de introductie van de stadswacht het aantal overvallen op ondernemers tot nul gereduceerd. Onderzoek leerde dat na de introductie van de stadswacht bezoekers het centrum van Nieuwegein veiliger vonden. Ook in Heerhugowaard daalde de kleine criminaliteit, daar werd het aantal vernielingen aan openbare gebouwen tot nul teruggebracht.

Ondanks het succes bestaat de vrees dat arbeidsbureaus de hun opgelegde bezuinigingen zullen proberen te realiseren door op stadswacht-projecten te korten. Volgens de woordvoerder van de Stichting is de subsidiëring van de kaderregeling arbeidsinpassing, waarvan de WEP onderdeel is, gedaald van 120 miljoen gulden in 1994 naar 30 miljoen in 1995. “En juist deze regeling scoorde goed. Het waren mensen die nog niet zolang werkloos waren en alleen een steuntje in de rug nodig hadden.” Langdurig werklozen hebben volgens Stadswacht Nederland “meer tijd nodig” om aan werk te wennen.